Usługi lokalizacji w sieciach wodociągowych (korelator, gaz znacznikowy)

Realizujemy usługi z zakresu diagnostyki sieci wodociągowych. Zajmujemy się lokalizowaniem różnego rodzaju nieszczelności, wycieków i awarii na sieciach wodociągowych i ciepłowniczych. W celu zlokalizowania miejsc wycieku wody wykorzystujemy sprawdzoną, bardzo precyzyjną metodę korelacji elektroakustycznej lub niezawodną metodę gazu znacznikowego. W sprzyjających okolicznościach wspieramy się również wysokoczułą, profesjonalną kamerą termowizyjną.

Wykrywanie wycieków wody

Metoda korelacyjna lokalizacji wycieków z instalacji wodociągowych stosowana jest głównie do badania instalacji zewnętrznych tam, gdzie odcinki rur są długie i niemożliwe jest wyłączenie z eksploatacji danego odcinka. Polega ona na przytwierdzeniu na końcach magistrali przesyłowej, dwóch niezwykle czułych mikrofonów podłączonych drogą radiową do komputera. Na podstawie rejestrowanych danych komputer jest w stanie z dużą dokładnością określić odległość uszkodzenia od każdego z mikrofonów i na podstawie znajomości przebiegu danego odcinka rury możemy precyzyjne wskazać miejsce awarii. Do lokalizacji wycieku wody z wodociągów wykorzystujemy również metodę gazu znacznikowego, która polega na wprowadzaniu do badanej instalacji odpowiedniej i nietoksycznej mieszanki gazowej. Gaz ulatniając się z uszkodzonej rury, przenika przez warstwy gruntu, wydostaje się na powierzchnię ziemi i tam jest wykrywany przez odpowiednie przyrządy pomiarowe. Miejsce wykrycia gazu oraz poziom jego stężenia wyraźnie wskazują na fragment instalacji, w którym nastąpiła awaria. Chcesz poznać szczegóły usług lokalizacji przeciekówwykrywania awarii sieci wodociągowych? Zapraszamy do kontaktu.